Category Archives: overbevolking

27 september 1994

Sourat (India) : De zwarte dood is terug van bijna 400 jaar weggeweest. Na al die tijd sluimerend aanwezig te zijn geweest in (het DNA vd mens?, een of andere jungle?) maakt zij terug haar opwachting in een plaats die het meest doet terugdenken aan de toestand in de steden van de Middeleeuwen waar mens en dier harmonisch (!?) samenleefde. Varkens, kippen, koeien en ratten kuieren tussen de afvalhopen en door de open riolen van de tot modderpoelen gedegenereerde straten die zich tussen de vervallen flat-grotwoningen slingeren. Het einde van de 20ste eeuw is in zicht en daarmee het begin van de 21ste en in een deel van deze blauwe parel, met name een 800 miljoen tellende kernmacht, breekt de pest uit.

Hoe komt het dat overal waar relatieve overbevolking bestaat, het niet lang duurt eer er zoiets als pest opduikt om iets de doen aan die relatieve overbevolking? Bestaat er zoiets als een zelfcorrigerend systeem, ingebouwd in het DNA van de mens zelf, dat ervoor zorgt dat de soort op peil blijft?

Is de mens geprogrammeerd om te overleven?

Advertisements

Leave a comment

Filed under India, overbevolking

7 september 1994

Enkele dagen geleden is de VN bevolkingsconferentie te Caïro van start gegaan. Hier probeert men oplossingen te vinden voor het probleem van de overbevolking in Afrika en meer algemeen in de derde wereld. Belangrijk punt hierbij is dat men het terugdringen van het aantal geboortes verbonden ziet met de emancipatie van de vrouw en meer nog heeft men eindelijk ingezien dat door de oplossing van de armoede het bevolkingsprobleem zich ook geleidelijk zal oplossen. Dit kan ruwweg vergeleken worden met de fenomenen elektriciteit en magnetisme: met magneten kan men elektriciteit opwekken en omgekeerd kan men met elektriciteit magnetisme opwekken.

Als men op een of andere manier de nataliteit kan terugdringen (drastisch dan wel!), zal dit op zich een grote bijdrage leveren tot de vermindering, dan niet de oplossing van de armoede. Zoals verwacht bleven de religieuze scrupules ook hier niet achterwege. De conferentie werd zowel door de kerk als enkele Islamitische landen sterk aangevallen. Zo zou de conferentie volgens het Vaticaan abortus promoten als voorbehoedsmiddel (wat niet zo is) en volgens de Moslims zou zij er enkel op uit zijn de groei van de Moslims in de wereld in te tomen.

Toch denk ik dat men het probleem van de overbevolking overdrijft. In de loop van de volgende eeuw zou het goed kunnen dat grote delen van Afrika ontvolkt geraken door toedoen van de zich immer uitbreidende aids-epidemie. Zuid-Oost Azië, met name Thailand, wacht misschien hetzelfde lot. China, waar naar mijn weten AIDS nauwelijks aanwezig is, zal met zijn enorme bevolking, en zijn ongebreidelde economische groei, dé wereldmacht van de volgende eeuw zijn, als er zich geen onverwachte dingen voordoen, zoals bijvoorbeeld instorting van de economie met hongersnood en armoede als gevolg en/of een burgeroorlog of oorlog met massavernietigingswapens.

Leave a comment

Filed under Afrika, China, overbevolking, Poverty