Category Archives: fiscaliteit

#luxleaks

Tijdens mijn eigen verblijf in de privé sector heb ik van nabij kunnen zien hoe de loon-fiscaliteit zodanig complex is geworden dat SDworx zelf er niet meer wijs uit wordt en dat het inhuren van dat soort instellingen om de boel te bestieren handenvol geld kost bovenop een al zeer hoge belastingdruk op lonen.

Ik heb ook gezien hoe bedrijfsfiscaliteit, o.a. via PWC, zo ontworpen is dat als je maar genoeg betaalt aan PWC je eigenlijk maar weinig of geen belastingen betaalt.

M.a.w., loontrekkenden én overheid worden massaal gepluimd door de bovenstaande ‘middlemen’. Bij elke correctie vanuit de overheid, naar links of naar rechts, komt er nog een laagje complexiteit bij. Het waterhoofd groeit. Loontrekkenden leveren in. De overheid verarmt en bespaart op onderwijs, onderzoek, sociale voorzieningen, you name it.

Onze welvaart bloedt dood ten voordele van een soort van parasitaire administratieve kaste: De PWC’s, SDworx’en, en uiteraard de banken. De maatregelen van de huidige regering geven belastingkorting aan bedrijven die sowieso al weinig belastingen betalen. De achterpoortjes blijven. De complexiteit groeit. De loonadministratie woekert verder. De loonhandicap blijft. Echte nieuwe jobs blijven uit. Moed voor échte verandering is er blijkbaar niet.

Enkel een massale vereenvoudiging van loonadministratie én bedrijfsbelastingen kunnen én de lonen doen stijgen, én bedrijven in staat stellen faire belastingen te betalen. De vette ‘fees’ aan PWC, SDworx, tax ‘consultants’ en ‘optimizers’ kunnen dan rechstreeks naar de overheidskas voor investeringen in onderwijs, infrastructuur, onderzoek, gezondheid. Dat is sociaal. Dat is liberaal. Dit is waar links en rechts elkaar kunnen ontmoeten.

[mic drop]

Dank aan kristof clerix en Mo* om dit uit te spitten. #luxleaks

Advertisements

Leave a comment

Filed under fiscaliteit